Facial Palsy teriminin tıbbi anlamı; Nervus facialis'in tektaraflı felci (Nervus facialis'ten sinri alan yüz kasları felce uğramıştır. Felçil taraftaki göz kapağı tam kapanamaz, yarı açıktır, alın kısmen buruşmuş,a ğız normal tarafa doğru çekilmiştir);