Facies Anterior Lentis teriminin tıbbi anlamı; anat. Görgücün, yarıçapı 8.3-10 mm olup eğriliği daha çok olan, arka yüzü.