Facies Anterior Medialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Humerusun ön-iç yan yüzü.