Facies Anterior Palpebrarum teriminin tıbbi anlamı; anat. Göz kapaklarının arka yüzü.