Facies Anterior Patris Petrosae teriminin tıbbi anlamı; anat. kayanın ön yüzü.