Facies Articularis Acromii teriminin tıbbi anlamı; anat. Köprücük kemiğiyle bağlantı sağlayan eklem yüzü.