Facies Articularis Capitis Costae teriminin tıbbi anlamı; anat. eğe başçığındaki eklem yüzü.