Facies Articularis Carpea teriminin tıbbi anlamı; anat. El bileğine uyan, uzaksala yönelik, eklem yüzü.