Facies Articularis Sternalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Köprücük kemiğinin göğüs kemiğine yönelik eklem yüzü.