Facies Articularis Tuberculi Costae teriminin tıbbi anlamı; anat. Göğüs omurlarının enine çıkıntılarına uyan eklem yüzü.