Facies Contactus teriminin tıbbi anlamı; anat. Dişlerin temas yüzleri.