Facies Diaphragmatica teriminin tıbbi anlamı; anat. Karabağrın bölece yönelik yüzü.