Facies Distalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Dişlerin birinci keser dişe yönelik olmayan, düşey temas yüzeyleri.