Facies Dorsales teriminin tıbbi anlamı; anat. Açılma yüzleri.