Facies Externa teriminin tıbbi anlamı; anat. Akzarsı tepeliğe yönelik dış yüz