Facies Gastrica teriminin tıbbi anlamı; anat. Üstte yer alarak kursağa değen yüz.