Facies Glutaea teriminin tıbbi anlamı; anat. Böğür kemiği kanadının dış yüzü.