Facies Inferior Patris Petrosa teriminin tıbbi anlamı; anat. Kayanın alt yüzü.