Facies Interlobares teriminin tıbbi anlamı; anat. Akbağır dokusunun, akbağır lopları arasındaki yarıklarda yer alan, üst yüzleri.