Fantasy teriminin tıbbi anlamı; n. Hayal, hülya, kuruntu.