Fatalism teriminin tıbbi anlamı; n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.