Fibroadenia teriminin tıbbi anlamı; n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.