Fissura Longitudinalis Cerebri teriminin tıbbi anlamı; anat. Sağ ve sol yarımyuvar arasındaki derin boyuna yarık.