Fistulectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.