Fix teriminin tıbbi anlamı; v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.