Fixation Of The Complement teriminin tıbbi anlamı; Bir komplemanın antijen ve bu antijene ait spesifik antikorla birleşmesi (Bordet-Gengou).