Fixed Oil teriminin tıbbi anlamı; biochem. Uçucu olmayan yağ, sabit yağ;