Flaccidity teriminin tıbbi anlamı; n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.