Flail Joint teriminin tıbbi anlamı; Bir eklemin rezeksiyonunu müteakip görülen gevşeklik hali;