Flat Foot teriminin tıbbi anlamı; Düz tabanlık (Konkavlığının kaybolması yüzünden tabanın yüzünün zeminle temas etmesi);