Flavin teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.