Flavism teriminin tıbbi anlamı; n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).