Flexibility teriminin tıbbi anlamı; n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.