Flexion teriminin tıbbi anlamı; n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.