Flexura Coli Dextra teriminin tıbbi anlamı; anat. Çıkan içeğiyle enine içeği arasındaki eğmeç.