Floccillation teriminin tıbbi anlamı; n. Çok şiddetli nöbet.