Flocculoreaction teriminin tıbbi anlamı; n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.