Floor teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.