Flora teriminin tıbbi anlamı; n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.