Florence's Reaction teriminin tıbbi anlamı; Meni'ye yoğun iyot ve potasyum iyodür'den oluşmuş eriyik damlatıldığız aman iğne manzarasında kahverengi kristaller oluşması;