Fluoroscope teriminin tıbbi anlamı; n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.