Fluoroscopy Control (Examination) teriminin tıbbi anlamı; Radyoskopi tetkiki, skopi muayenesi.