Foam teriminin tıbbi anlamı; n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.