Follicle teriminin tıbbi anlamı; n. Bezcik, fölikül (foliculus.