Food Vacuole teriminin tıbbi anlamı; Beslenme vaküolü.