Foodpipe teriminin tıbbi anlamı; n. Yemek borusu. See: esophagus.