Foramen Of Luschka teriminin tıbbi anlamı; Luschka deliği, beyinde dördüncü karıncığın yanlarında bulunan yarımaysı delik, apertura lateralis ventriculi quarti.