Foramen teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.