Forensic Medicine teriminin tıbbi anlamı; n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.