Forme Tradive teriminin tıbbi anlamı; Genellikle erken yaşlarda görülmesi mutad bir hastalığın daha geç yaşlarda oluşan şekli.